Portal plač javnega sektorja - 1.3
ZAČASNI PODATKI
Podatki o plačah zaposlenih v tujini in na javnih delih niso zajeti.Plačne skupine in plačne podskupine
  A1 – Predsednik republike in funkcionarji izvršilne oblasti
  A2 – Funkcionarji zakonodajne oblasti
  A3 – Funkcionarji sodne oblasti
  A4 – Funkcionarji v drugih državnih organih
  A5 – Funkcionarji v lokalnih skupnostih
  B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki
  C1 – Uradniki v drugih državnih organih
  C2 – Uradniki v državni upravi, upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti
  C3 – Policisti
  C4 – Vojaki
  C5 – Uradniki finančne uprave
  C6 – Inšpektorji, pravosodni policisti in drugi uradniki s posebnimi pooblastili
  C7 – diplomati
  D1 – Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci
  D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji in drugi strokovni delavci
  D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih
  E1 – Zdravniki in zobozdravniki
  E2 – Farmacevtski delavci
  E3 – Medicinske sestre in babice
  E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci
  F1 – Strokovni delavci
  F2 – Strokovni sodelavci
  G1 – Umetniški poklici
  G2 – Drugi poklici na področju kulture in informiranja
  H1 – Raziskovalci
  H2 – Strokovni sodelavci
  I1 – Strokovni delavci
  J1 – Strokovni delavci
  J2 – Administrativni delavci
  J3 – Ostali strokovno tehnični delavci
  K1 – strokovni delavci