Portal plač javnega sektorja omogoča pregled in analizo podatkov o tipih izplačil, vrstah izplačil in virih sredstev, ki jih proračunski uporabniki obračunavajo pri plačah zaposlenih v javnem sektorju in jih posredujejo v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Obdobje podatkov:


Verzija 1.1