Portal plač javnega sektorja - 1.3
ZAČASNI PODATKI
Podatki o plačah zaposlenih v tujini in na javnih delih niso zajeti.